ข่าวสารโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม
52 หมู่ 1 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ 33190
088-0806552
info@lppk.ac.th
Follow us: Facebook | Youtube

วารสารข่าว ล.พ.