นักการ/ลูกจ้าง

นายมิตรอารีย์  จำปาเรือง

ลูกจ้างประจำ
ช่างไม้ 4
 

นายรัตสรร  พลศักดิ์

ลูกจ้างชั่วคราว