การแสดงในงานเทศกาลหอมแดงกระเทียมยางชุมน้อย ประจำปี 2562

การแสดงในงานเทศกาลหอมแดงกระเทียมยางชุมน้อย ประจำปี 2562 ของนักเรียนโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ฝึกซ้อมโดยคุณครูประนอม ชาวสุรินทร์และคณะ

 

 วันที่: 17/01/2019 | ข่าว: admin