คณะครูร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ร่วมกิจกรรมวันครู ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ในการนี้มีกิจกรรมเนื่องในวันครู และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้อำนวยการวันดี  พรหมมา และคณะครู

 

 

กิจกรรมในช่วงบ่าย มีการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนในอำเภอยางชุมน้อย โดยจัดการแข่งขันที่โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) และกิจกรรมการแสดงในช่วงเย็น

 

 

 วันที่: 17/01/2019 | ข่าว: admin