เลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย เป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ได้สร้างพลังที่เข้มแข็ง เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบของประเทศชาติ

 

 

 

 

 วันที่: 21/02/2019 | ข่าว: admin