มอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เช้าวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีกิจกรรมของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครูสอนภาษาจีน ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบกำหนดระยะเวลา ในโอกาสนี้ตัวแทนนักเรียนได้มอบของที่ระลึกแก่นักศึกษา และในโอกาสนี้นักศึกษาได้กล่าวแสดงความรู้สึก และถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกร่วมกับนักเรียนและคณะครู

 

 

 

 วันที่: 27/02/2019 | ข่าว: admin