กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนและครูได้สร้างความรักความผูกพันต่อกัน และแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา กิจกรรมประกอบด้วยการมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา การมอบทุนการศึกษาโดยชุมชน กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และการขอขมาผูกแขนโดยผู้ปกครองและคณะครู จากนั้นเป็นกิจกรรมถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก โดยในงานมีการจัดซุ้มโดยนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ และการแจกไอศครีมจากผู้ใหญ่ใจดี โรงเรียนขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

 

 วันที่: 05/03/2019 | ข่าว: admin