รายงานตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 3 เมษายน 2562 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม โดยฝ่ายวิชาการ รับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

 

 

 วันที่: 03/04/2019 | ข่าว: admin