กิจกรรม big cleaning day

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมจัดกิจกรรม big cleaning day โดยการทำความสะอาดรอบโรงเรียน และปรับปรุงห้องเรียนให้สวยงามให้น่าอยู่ น่าเรียน

 

 วันที่: 21/06/2019 | ข่าว: admin