กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมตระหนักถึงภัยของยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงความร้ายแรงของยาเสพติด โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด ดังต่อไปนี้

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ได้จัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านยาเสพติดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม และได้มีการจัดให้มีการประกวดป้ายนิเทศที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดขึ้นในโรงเรียน

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่จัดขึ้น ณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

 วันที่: 25/06/2019 | ข่าว: admin