กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมจัดกิจกรรมสุนทรภู่ขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติถึงสุนทรภู่ ผู้ซึ่งเป็นกวีเอกของไทยและของโลก อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ในการแข่งขันและจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน เช่น กิจกรรมการแสดงละคร กิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลงโฟล์คซอง กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ เป็นต้น โดยนักเรียนและคณะครูได้สนุกกับกิจกรรมภายในงานและได้ความรู้ไปด้วย

 

 วันที่: 28/06/2019 | ข่าว: admin