นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจัดกิจกรรมติว O-NET

18 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจัดกิจกรรมติว O-NET ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

 วันที่: 18/09/2019 | ข่าว: admin