ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562

โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อแจ้งนโยบายของโรงเรียน รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียน ให้ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองเพื่อรับผลการสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความสำเร็จในการเรีย เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562

 

 

 



วันที่: 29/10/2019 | ข่าว: admin