กิจกรรมวันลอยกระทง พ.ศ.2562

 

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดบ้านผักขะ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ได้ส่งกระทงและนางนพมาศเข้าประกวด โดยนางสาวเนตรนภา  แก้วพวง ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดนางนพมาศ ประจำปี พ.ศ.2562

 วันที่: 12/11/2019 | ข่าว: admin