• พอ.สว.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คลังภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการ

นายสุรศักดิ์ ลือขจร

หมวดหมู่ข่าวสาร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอแนะนำโรงเรียน

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน