ระบบรับเรื่องร้องเรียน

Spread the love
  1. เว็บไซต์ www.lppk.ac.th
  2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : info@lppk.ac.th
  3. ส่งหนังสือร้องเรียนมาที่ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม
    52 หมู่ที่ 1 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
    จังหวัดศรีสะเกษ 33190
  4. มายื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองที่ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม