ข่าวทั่วไป


  • กิจกรรมทำบุญครบรอบ ๒๕ ปี วันก่อตั้งโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม
  • คณะครูร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2562
  • การแสดงในงานเทศกาลหอมแดงกระเทียมยางชุมน้อย ประจำปี 2562
  • ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้ง ๒๕ ปี โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม
  • ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนและบุคลกรโรงเรียน
  • เทศกาลหอมแดง กระเทียมดี ประจำปี 2562
  • กิจกรรมวันคริสต์มาส 2019
  • กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
  • กิจกรรมเนื่องในวันชาติ
  • งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561