วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ณ หอประชุมโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม และบริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือขอพรจากผู้ปกครองและคณะครู สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียนที่จบการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนัก รัก และภูมิใจในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการแสดงบูมของสภานักเรียน สร้างความประทับใจ ความสุข และความสนุกสนานตลอดทั้งกิจกรรม ทางโรงเรียนขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับนักเรียนทุกคนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และจะก้าวออกจากรั้วลิ้นฟ้าพิทยาคม ไปใช้ชีวิตตามที่แต่ละคนเลือกเดิน

ภาพสวย ๆ : กิตติพัฒน์ แก้วพวง ม.2

รายงาน : งานประชาสัมพันธ์

ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/10Jxck7qh-sgynHdaBcOlf9pMfURffvRv?usp=drive_link

FACEBOOK : https://www.facebook.com/Linphapittayakomschoolhttps://www.facebook.com/Linphapittayakomschool

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น