วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2565 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม และโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ร่วมกับ กรมพลศึกษา และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565 (ประเภทกีฬากระบี่กระบอง) รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเขตการแข่งขันกีฬาที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากนายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อำนวยการ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด  และนายสุรศักดิ์ ลือขจร ผอ.รร.ลิ้นฟ้าพิทยาคม ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันฯ โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ จ.ศรีสะเกษ จ.ชัยภูมิ และ จ.อุบลราชธานี และขอบพระคุณ นางสาวนุชกานดา พิมโคตร รอง.ผอ.รร.ลิ้นฟ้าพิทยาคม เป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขันฯ และขอบพระคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม (ตัวแทน จ.ศรีสะเกษ) ได้รับรางวัลได้แก่

1. อาวุธพลองกับรองชาย

นายธนทรัพย์  ทองครบุรี

นายชินภัทร  จันทร์โส

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

 

2. อาวุธง้าวกับอาวุธง้าว

นายธนทรัพย์ ทองครบุรี

นายชินภัทร  จันทร์โส

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

 

3. อาวุธ 3 บาน 

นายธนทรัพย์ ทองครบุรี  

นายชินภัทร  จันทร์โส 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

 

4. อาวุธดาบสองมือกับดาบสองมือชาย

นายธนภัทร วรรณทีวี

นายกิตติพศ  แก้วพวง

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

 

5. อาวุธอื่นๆชาย

นายธนภัทร วรรณทวี

นายกิตติพศ  แก้วพวง 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

 

6. อาวุธอื่นๆหญิง 

นางสาวปาริชาติ จ้อยสาคู 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

 

ภาพเพิ่มเติม  :  https://shorturl.asia/nstC0

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น