วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้ายยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน รู้เท่าทันกับปัญหายาเสพติด ควบคู่การพัฒนาทักษะชีวิตและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” โอกาสนี้ เพื่อเป็นการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้ร่วมสวมเสื้อสีขาวในการทำกิจกรรม ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.นุชกานดา พิมโคตร รอง ผอ.รร.ลิ้นฟ้าพิทยาคม ได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “นางสาวตรีนุช เทียนทอง” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเสาธง โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น