วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม จัดประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ภายในสหวิทยาเขตหลักเมือง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแจ้งข้อราชการและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายภูมิภัทร มาลี ผอ.โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายเทพปทาน สีแก้ว ผอ.โรงเรียนน้ำคำวิทยา นายณัฐวุฒิ นามวงศ์ ผอ.โรงเรียนสิริเกศ น้อมเกล้า นายสัมพันธ์ ไทยสรวง ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุรศักดิ์ เจตนา ผอ.โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ นายสุรศักดิ์ ลือขจร ผอ.โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ผู้บริหารในสังกัด และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น