วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 ดร.นุชกานดา พิมโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ได้รับรางวัลระดับทอง ชนะเลิศ นวัตกรรมระบบการวัดและประเมินผลและการนำผลการประเมินไปใช้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ สถานศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุน ระดับเขตพื้นที่ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ครั้งที่ 6/2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น