วันที่ 28-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยได้รับเกียรติจากนายเดโช ห่อหุ้ม สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอยางชุมน้อย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ท่านผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ขอขอบคุณกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬากรรมการผู้ตัดสิน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันด้วยดีเสมอมา ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1m062C3khWA4xb-5SqAHIgQtrIQ8aD4Au?usp=drive_link

รายงานผลคะแนนกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น