วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 เพื่อเผยแพร่ ซึ่งจะทำให้โรงเรียนที่ร่วมเป็นเครือข่ายเข้าใจและดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ ณ หอประชุมโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ดาวน์โหลดภาพ : https://drive.google.com/drive/folders/1K8uTGsUd7uDACvEDYa5jGhLgKmqjvKDq?usp=drive_link

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น