วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้โซเชียล ดิสแทนซิ่ง (social distancing) เว้นระยะห่างแค่ร่างกาย แต่ใจต้องใกล้กัน โดยมีนายสุรศักดิ์ ลือขจร ผอ.รร.ลิ้นฟ้าพิทยาคม เป็นประธานในพิธี ซึ่งคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมเข้าร่วมพิธีทุกคน ในการนี้ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวคำไหว้ครู และนำพานขึ้นมอบฝากตัวเป็นศิษย์ ณ หอประชุมโรงอาหาร โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

By admin