วันพฤหัสบดีที่ ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน​ ประจำภาคเรียนที่​ ๒ ​ปีการศึกษา ​๒๕๖๔​ และทางโรงเรียน ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ณ หอประชุมโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

By admin