วันจันทร์ที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม จัดกิจกรรมฉลองคริสต์มาส โดยทางโรงเรียนได้ตกแต่งสถานที่ภายในหอประชุม ให้เข้ากับบรรยากาศวันคริสต์มาส ภายในกิจกรรมมีการแสดงจากนักเรียนทุกห้อง จัดแข่งขันและการประกวดทางวิชาการ จับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ อีกทั้งยังคอยแจกลูกอมรสต่าง ๆ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร >>>เครดิตภาพ: ครูไทบ้าน สตูดิโอ

 

By admin