วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายอุดร จำปาเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 (เพกาเกมส์ 2564) โดยมีนายสุรศักดิ์ ลือขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ในการนี้ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสมาคมครู ผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า คณะครูและนักเรียนโรงเรียนร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จัก “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” อันเป็นน้ำใจของนักกีฬา

 

By admin