ผู้นำเชียร์ของคณะสีน้ำเงินและสีเหลือง และการเชียร์ของคณะสีโดยการฝึกซ้อมของพี่ Staff และครูที่ปรึกษาประจำคณะสี เป็นอีกหนึ่งสีสันของงานกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2564 แสดงให้เห็นถึงความสามัคคี ความเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกันของสมาชิกภายในสีได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังเป็นการฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีให้กับนักเรียนได้อีกด้วย

Download รูปภาพ
https://drive.google.com/drive/folders/1SfDH1Et7l6KnWUPl7F20xXp4ZszTsozT?usp=sharing

By admin