การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคณะครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม และผู้นำชุมชน ในงานการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นไปอย่างสนุกสนาน โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

By admin