วันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม จัดกิจกรรมงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาโรงเรียนครบ ๒๘ ปี (๒ กุมภาพันธ์) ภายในกิจกรรมมีพิธีตักบาตร ทำบุญเลี้ยงพระ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน ซึ่งได้รับความความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชนเป็นอย่างดีที่ช่วยกันบริจาคปัจจัยและข้าวเปลือกในงานผ้าป่าครั้งนี้ ขอให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
รายงาน : งานประชาสัมพันธ์
ภาพ : ครูไทบ้าน Studio

By admin