วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยมีประชาชนชาวอำเภอยางชุมน้อย และอำเภอใกล้เคียง เดินทางมารับบริการตรวจรักษาโรคฟรี เป็นจำนวนมาก นอกจากจะมีบริการด้านทางการแพทย์แล้ว ยังมีบริการตัดผมให้กับประชาชนฟรี และการออกร้านสินค้า จัดบูธนิทรรศการผลงานด้วย ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ หอประชุมโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

ภาพ : Noon Khamchalee
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

By admin