ติดต่อเรา

โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม
52 หมู่ 1 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ 33190
โทร 088-0806552
Website: www.lppk.ac.th
Email: info@lppk.ac.th
Facebook | Youtube