เกียรติประวัติผลงานนักเรียน

ชื่อผลงาน/รางวัลประเภทระดับที่ได้รับวันที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด ประเภทวีดีโอสั้นผลงานนักเรียนระดับจังหวัด19 ส.ค. 2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประกวดโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2562 ระดับภาค ประเภทวีดีโอสั้นผลงานนักเรียนระดับภาคฯ26 ส.ค. 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ  กิจกรรม การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้นภายใต้หัวข้อผลงานนักเรียนระดับชาติ8 ธ.ค. 2561
รางวัลชมเชย การประกวดสื่อวีดิทัศน์ หัวข้อผลงานนักเรียนระดับจังหวัด30 ก.ย. 2561
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน พ.ศ.2562ผลงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ13 ก.ย. 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้นภายใต้หัวข้อ “องค์ความรู้สู่ชุมชน” ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 วันที่ 8-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2561ผลงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ10 พ.ย. 2561
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยคำ ม.ต้นผลงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ11 ก.ย. 2562
ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2561ผลงานนักเรียนระดับชาติ6 ธ.ค. 2561
ได้รับทุนสนับสนุน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20ผลงานนักเรียนระดับภาคฯ16 มี.ค. 2561
ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3ผลงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ12 ก.ย. 2562
รางวัล ชนะเลิศ ประเภทความไกลแบบขวดเดียว การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศผลงานนักเรียนระดับชาติ14 ต.ค. 2561
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผลงานนักเรียนระดับจังหวัด17 ส.ค. 2562
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทความไกลแบบขวดเดียว รอบคัดเลือกระดับประเทศผลงานนักเรียนระดับภาคฯ18 ส.ค. 2561
นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6ผลงานนักเรียนระดับชาติ14 ธ.ค. 2562