วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ.2564 – 30 กันยายน พ.ศ.2565) ในการนี้ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินฯทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น