วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองตลอดจนเรียนรู้วิชาลูกเสือ – เนตรนารี เพิ่มเติม เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ การปฏิบัติตนให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทีมงาน

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น