วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม เข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร ระดับทอง นำทีมโดย นางสาวนุชกานดา พิมโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมนำเสนอผลงานฯ ในการนี้ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่าน ที่ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางในการดำเนินงานต่อไปอย่างเป็นกัลยาณมิตร ณ หอประชุม นันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ภาพเพิ่มเติม:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น