วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียน พร้อมกับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน คุณครู และโรงเรียนอย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ ลือขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น