เดือน: กันยายน 2022

นายสุรศักดิ์ ลือขจร เข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ.…