วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นางสาวนุชกานดา พิมโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม และ นางภาวิกา วัชรวรวิชญ์ ครูชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาค ประจำปี 2565 ทีมแช็ตสีชมพู ตัวแทนโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

(ทีมแช็ตสีชมพู โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม)
1. นายธีรวุฒ จำปาเรือง ม.6
2. นายอลังการณ์ ชิณวงษ์ ม.6
3. นางสาวกิตติมา นามวงค์ ม.6
4. นางสาวสุจิตรา แก้วพวง ม.6
5. นางสาวภัทรวรรณ สีดากุล ม.6
6. นายปรีชา สายเสมา ม.6
7. นางสาวยิมรัดดา เวียงคำ ม.6
8. นางสาวปณิตตา ประเสริฐศรี ม.5
9. นางสาวจุฑามาศ จำปาเรือง ม.5
10. นางสาวจิวาลักษณ์ นามวงษ์ ม.4
11.นางสาวปภาพิชญ์ เสาเวียง ม.4
12. นางสาวศศิธร โตมร ม.4
13. นายกวินท์ ชิณวงษ์ ม.2
14. นายวงศกร แก้วพวง ม.2
15. นายเฉลิมศักดิ์ ชิณวงษ์ ม.2
———– ที่ปรึกษา ————
1.คุณครูจิราวัฒน์ นางาม
2.คุณครูวัลลภ สุราวุธ

ถ่ายภาพ : เด็กชายกิตติพัฒน์ แก้วพวง ม.1
รายงาน : ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
พิธีกร : เด็กหญิงนันทิชา ภูกาม ม.1
เชิญพาน (ม.5): นางสาวกนกชวัล วัดสธูป, นางสาวศิริยากร ภูกระบิล, นางสาวธารทิพย์ ชินวงษ์, นายพีรพัฒน์ ศรีสุข

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น