ปฎิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 9 -13 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ลิ้งค์รับสมัคร >>> https://bit.ly/3Kij5rE หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด

เอกสารการรับสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้สมัคร)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บิดาและมารดา)

4. สำเนาใบ ปพ.1 หรือใบรับรองผลการเรียน

5. สำเนาสูติบัติ

6. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย  สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ ดังนี้

1. ทุนการศึกษา

2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

3. ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน

4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5. รถรับส่งฟรี 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น