วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2566 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ร่วมกับ อำเภอยางชุมน้อย จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้วิธีการใช้งานเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน THaID สิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัลของบุคคล โดยมี ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ในการนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณวิทยากรจากอำเภอยางชุมน้อยที่ได้ให้ความรู้ในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น