วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2566 ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และชุดอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเป็นพื้นฐานสร้างพลเมืองดิจิทัลให้พร้อมสู่การทำงานได้ในอนาคตอีกด้วย ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาแก่นักเรียน และสร้างขวัญกำลังใจ ความดีใจให้นักเรียนชาวลิ้นฟ้าพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น